هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضا
10 GB
فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
تماس بگیرید     تماس بگیرید هزار
تومان
930 هزار
تومان
640  هزار
تومان
430  هزار
تومان
290  هزار
تومان
180
پهنای باند
150 GB
پهنای باند
  80 GB
پهنای باند
55 GB
پهنای باند
35 GB
پهنای باند
20 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
7 GB
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/7.2
10 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
9 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
8 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
7 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
6 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
5 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
4 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
    سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب پند اندیش | هاست لینوکس حرفه ای ایرانCPanel
• میل سرور Exim
• وب سرور Cloudlinux
• بانک اطلاعاتی MySQL
 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505