هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضا
10 GB
فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
تماس بگیرید     تماس بگیرید هزار
تومان
495 هزار
تومان
305  هزار
تومان
165  هزار
تومان
100  هزار
تومان
55
پهنای باند
150 GB
پهنای باند
  80 GB
پهنای باند
55 GB
پهنای باند
35 GB
پهنای باند
20 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
7 GB
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5 PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
10 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
9 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
8 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
7 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
6 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
5 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
4 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL
    سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب CPanel
• میل سرور Exim
• وب سرور Cloudlinux
• بانک اطلاعاتی MySQL