نرم افزار مدیریت تعمیرات پی پلاس


معرفی و امکانات نرم افزار

نرم افزار مدیریت تعمیرات پی پلاس نرم افزار تخصصی تعمیرگاه های کامپیوتر، تلفن همراه ، لوازم برقی و الکترونیک (تلویزیون - یخچال و ...) می باشد که دارای امکاناتی نظیر پذیرش دستگاه ، ارسال به گارانتی یا ارجاع به تعمیرگاه های دیگر، ثبت خدمات و قطعات، تحویل دستگاه، ثبت سریع فاکتور، ثبت محصولات دارای ...
ادامه