هاست ویندوز 2003

فضا
5 GB
فضا
2 GB
فضا
1 GB
فضا
500 MB
فضا
250 MB
فضا
100 MB
فضا
50 MB
هزار
تومان
315 هزار
تومان
165 هزار
تومان
99 هزار
تومان
65  هزار
تومان
60  هزار
تومان
55  هزار
تومان
45
پهنای باند
50 GB
پهنای باند
  20 GB
پهنای باند
10 GB
پهنای باند
7 GB
پهنای باند
5 GB
پهنای باند
4 GB
پهنای باند
3 GB
زیر دامنه
نامحدود
زیر دامنه
20 عدد
زیر دامنه
10 عدد
زیر دامنه
7 عدد
زیر دامنه
6 عدد
زیر دامنه
5 عدد
زیر دامنه
4 عدد
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
نامحدود
ایمیل
250 عدد
ایمیل
100 عدد
ایمیل
50 عدد
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
 ASP.NET
4 / 3.5 / 3 / 2.0
10 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
9 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
8 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
7 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
6 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
5 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
4 عدد بانک اطلاعاتی
Sql Server
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
• کنترل پانل میزبانی وب HighAdmin
• میل سرور HighMail
• وب سرور IIS 6
• بانک اطلاعاتی SQL Server 2005

 

 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505