هاست لینوکس هلند

هاست لینوکس هلند -50MB

فضا 50MB
پهنای باند 3GB
زیر دامنه 5 عدد
ایمیل 50 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
4 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند- 100MB

فضا 100MB
پهنای باند 5GB
زیر دامنه 7 عدد
ایمیل 100 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
5عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند -250MB

فضا 250MB
پهنای باند 7GB
زیر دامنه 8 عدد
ایمیل 250 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
6 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند -500MB

فضا 500MB
پهنای باند 10GB
زیر دامنه 10عدد
ایمیل 500 عدد
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
7 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند -1GB

فضا 1GB
پهنای باند 15GB
زیر دامنه 20عدد
ایمیل نا محدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
8 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند -2GB

فضا 2GB
پهنای باند 25GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نا محدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
9 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


هاست لینوکس هلند -5GB

فضا 5GB
پهنای باند 50GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نا محدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
10 عدد بانک اطلاعاتی
My-SQL


 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505