هاست حرفه ای ایران

لینوکس حرفه ای ایران - 100MB

فضا 100MB
پهنای باند 7GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
4عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


لینوکس حرفه ای ایران - 250MB

فضا 250MB
پهنای باند 10GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
5عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


لینوکس حرفه ای ایران - 500MB

فضا 500MB
پهنای باند 20GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
6 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


لینوکس حرفه ای ایران - 1GB

فضا 1GB
پهنای باند 35GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
7عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


لینوکس حرفه ای ایران - 2GB

فضا 2GB
پهنای باند 55GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
8عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


لینوکس حرفه ای ایران - 5GB

فضا 5GB
پهنای باند 80GB
زیر دامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.2/5.3/5.4/5.5
9عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL


 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505