هاست ایران

هاست 50MB Linux

50MB فضای میزبانی
3GB پهنای باند ماهانه
5 زیر دامین (sub domain)
50 عدد ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
4 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 100MB Linux

100MB فضای میزبانی
5GB پهنای باند ماهانه
7 زیر دامین (sub domain)
100 عدد ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
5 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 250MB Linux

250MB فضای میزبانی
7GB پهنای باند ماهانه
8 زیر دامین (sub domain)
250 عدد ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
6 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 500MB Linux

500MB فضای میزبانی
10GB پهنای باند ماهانه
10 زیر دامین (sub domain)
500 عدد ایمیل
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
7 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 1GB Linux

1000MB فضای میزبانی
15GB پهنای باند ماهانه
20 زیر دامین (sub domain)
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
8 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 2GB Linux

2000MB فضای میزبانی
25GB پهنای باند ماهانه
زیر دامین (sub domain) نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
9 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


هاست 5GB Linux

5000MB فضای میزبانی
50GB پهنای باند ماهانه
زیر دامین (sub domain) نامحدود
ایمیل نامحدود
PHP 5.3 / Perl 5.8.7
10 عدد بانک اطلاعاتیMy-SQL
کنترل پانل میزبانی وب DirectAdmin
دیتا سنتر ایران


 
مشتریان ما
 

ادامه»

 

منتظر تماس شما هستیم

024-33329056
09196951505